Polityka prywatności 

Ta Polityka Prywatności zawiera zasady i informacje odnoszące się do przetwarzania danych osobowych w Sklepie online Fundacji Centrum Inicjatyw Naturalnych (nazywaną dalej Fundacją CIN). Sklep prowadzimy przez Internet. 

I. Administrator danych osobowych 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych, Łoskoń Stary 1E, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7773228401, Regon: 302269783. 
2. Kontakt z Fundacją CIN: 
- listownie: Łoskoń Stary 1E, 62-095 Murowana Goślina,
- poprzez e-mail: biuro@fundacja-cin.pl 
- telefonicznie: +48 504 680 503 

II. Cel przetwarzania danych osobowych 
1. Sklep online Fundacji CIN zbiera następujące dane osobowe swoich Klientów: 
- nazwisko i imię, 
- adres poczty elektronicznej, 
- numer telefonu. 
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: 
- zrealizowania zamówienia 
- podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest ich niezbędność celem wykonania umowy zawartej pomiędzy Fundacją CIN a Klientem; 
- w celach analitycznych i statystycznych. 
3. Podanie przez Klienta wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do realizacji zamówień Klienta a także obsługi Konta Klienta. 
4. Fundacja CIN będzie przechowywać dane osobowe do momentu wysłania prośby Klienta o skasowanie Konta Klienta w Sklepie online Fundacji CIN lub tak długo jak jest to niezbędne do realizacji i rozliczenia zamówienia w Sklepie online Fundacji CIN, a także do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Fundacji CIN z tytułu zrealizowanych zamówień. 


III. Ty i Twoje prawa 
1. Kiedy posługujemy się Twoimi danymi osobowymi wtedy masz prawo: 
- wycofania zgody jeśli ją wyraziłeś; 
- dostępu do danych osobowych; 
- żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; 
- do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
2. Możesz przesłać swoje dane osobowe innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody. 
3. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem: biuro@fundacja-cin.pl 
4. Pamiętaj, że masz prawo do wycofania zgody. W każdej chwili możesz wycofać Twoją zgodę na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
5. Pamiętaj też, że masz prawo wniesienia skargi. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IV. Bezpieczeństwo 
1. Fundacja CIN robi wszystko, by Twoje dane osobowe były bezpieczne i, aby były przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu online Fundacji CIN poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. 
2. Sklep dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności naszych Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu online Fundacji CIN oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu online Fundacji CIN. 
3. Sklep online Fundacji CIN dołoży wszelkich starań, aby zapewnić środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

V. Przekazywanie danych osobowych 
1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 
2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

VI. Pliki cookies 
Sklep online Fundacji CIN nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu online Fundacji CIN. 

VII. Uaktualnienie Polityki Prywatności. 
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności z uwagi m. in. na rozwój Sklepu online Fundacji CIN bądź polepszenie ochrony danych osobowych naszych Klientów. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.